فاطمه جلالی

درباره من

فاطمه جلالی
image

مربی گروه آموزشی حسابداری @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شاهرود

1383-1385

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا(س)

تجارب

1397 تا کنون

مدیر گروه حسابداری

دانشگاه سمنان

1385-1386

کارشناس بودجه

دانشگاه علوم پزشکی

1386

کارشناس مالی

دانشگاه علوم پزشکی

1386-1388

هیات علمی

دانشگاه پیام نور

مهارت ها

حوزه مالی و تحقیقاتی

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی ، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی
تحقیقات حسابداری و حسابرسی(2020)
^فاطمه جلالی*, دکتر عباس هشی, وحید دانشی, هدی کامرانی
Investigating the relationship between product market competition and diversion of efficient investment using linear and nonlinear models
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2020)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, ^فاطمه جلالی, Sedigheh Parvaneh
گرایش احساسی سرمایه‌گذار، نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
راهبرد مدیریت مالی(2020)
9511202006, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*
تأثیر چرخه عمر شرکت ها بر سطح محافظه کاری
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2020)
الهام سادات ملکی, ^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
مطالعه اثر تعدیل‌کنندگی اندازه شرکت بر ارتباط بین بحران مالی، ساختار مالکیت و مدیریت مالیاتی
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی(2019)
^فاطمه جلالی, دکتر سید کاظم شمس الدینی, وحید دانشی*
To study the relationship between long – term institutional shareholders with intellectual capital of the companies listed on Tehran Stock Exchange
International Business Management(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^فاطمه جلالی, 9218331006
To study the relationship between long – term institutional shareholders with intellectual capital of the companies listed on Tehran Stock Exchange
International Business Management(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^فاطمه جلالی, 9218331006
To study the relationship of short – term institutional shareholders with intellectual capital in the companies listed on Tehran Stock Exchange
(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
To study the effect of intellectual capital on company value and investor’s reaction : Evidence on Iran Stock Exchange
(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
AN EMPIRICAL STUDY OF SAFETY CLIMATE IN SERVICE ORGANIZATION IN SEMNAN
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH(2015)
^فاطمه جلالی, ^صدیقه خورشید
An investigation of the effect of the organizational culture on the social responsibilities of an organization: the case study of the semnan universities
(2014)
^فاطمه جلالی
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رشد فروش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت(2019-12-10)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, 9611202005, 9612202002
بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^فاطمه جلالی, مهدی درویشان*, ابوالفضل شادابی
بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی مالی بر واکنش سرمایه گذار نسبت به اجزای سود حسابداری
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^فاطمه جلالی*, هدی کامرانی, مهدی درویشان
بررسی تاثیر نقدینگی منابع مالی بر ریسک دارایی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, 9412202002
نقش حسابداری محیط زیست در ساختار صنعت گردشگری و مدیریت هزینه
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی
کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت در صنعت گردشگری
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^فاطمه جلالی
حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک در صنعت گردشگری
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^فاطمه جلالی
رابطه بین تقلب در صورت های مالی و معیارهای مالکیتی در حاکمیت شرکتی
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد(2015-03-11)
^فاطمه جلالی, 9111202011
تاثیر ارزش های کاری بر ارزش های اخلاقی سازمان از طریق رابطه تبادلی مدیر و زیردست
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت(2015-02-04)
^فاطمه جلالی, ^صدیقه خورشید
بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با کیفیت سود
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت(2015-02-04)
^فاطمه جلالی
بررسی نقش بودجه در توسعه عدالت اقتصادی
نخستین همایش تولید ، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی(2014-03-05)
^فاطمه جلالی, ^صدیقه خورشید
مطالعه نقش رتبه تمرکز مالکیت و نسبت تغییرات هیات مدیره با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بور اوراق بهادار تهران
همایش ملی حاکمیت شرکتی(2013-05-01)
محمدرضا عبدلی, ^فاطمه جلالی
نقش پاسخگویی در تعالی حاکمیت شرکتی در سازمان های غیر دولتی
همایش ملی حاکمیت شرکتی(2013-05-01)
^فاطمه جلالی, ^صدیقه خورشید
استفاده از ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^فاطمه جلالی, ^علی بهرامی نسب
مقایسه تطبیقی مدلهای ارزش گذاری ابزارهای مالی مشتقه
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^علی بهرامی نسب, ^فاطمه جلالی
تاثیر مولفه های فرهنگی بر کارگریزی کارکنان بر اساس مدل هافستد در بورس تهران
همایش ملی حسابداری و حسابرسی(2012-12-05)
محمدرضا عبدلی, ^فاطمه جلالی
بررسي رابطه بين محتواي اطلاعاتي اجزاي سود حسابرسي با درمانرگي مالي و عدم تقارن اطلاعاتي
عباسي زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سررسيد بدهي ها بر مديريت سود اقلام تعهدي در طي چرخه عمر شركتها
ميرخليلي فاطمه سادات(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان بكار گيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در شهرك هاي صنعتي استان سمنان
صفاهاني رامين(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارائه مجدد صورت هاي مالي بر سياست هاي تامين مالي و پاسخگويي حسابرس
فريور سامان(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارزش انعطاف پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نظري مينا(تاریخ دفاع: 1394/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير چرخه عمر شركت و كيفيت حسابرسي بر سطح محافظه كاري
ملكي الهام السادات(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار هيات مديره و جريان نقدي آزاد روي سود تقسيمي هر سهم
خالقي علي(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سياست مالياتي متهورانه و اعضاي غير موظف هيات مديره بر تامين مالي از طريق بدهي
قرباني نيگجه مژگان(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بحران مالي بر ميزان سرمايه گذلري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران
همتيان مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خصوصي سازي بر ساختار سرمايه شركت ها
پيرنيا فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سرمايه در گردش و محدوديت هاي مالي بر بازده غير عادي شركت ها با استفاده از مدل فانا و فرنچ
دانشي وحيد(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير چرخه عمر بر هزينه سرمايه و پايداري سود
معصومي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل خطي و غير خطي در تبيين رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و سود آوري آتي در شرايط قبل و بعد از بحران مالي
صداقت الهه(تاریخ دفاع: 1395/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه سهامداران نهادي گوتاه مدت و سهماداران نهادي بلند مدت با سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهروز فر طاهره(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه فكري براظهار نظر حسابرس مستقل ، ارزش شركت و واكنش سرمايه گذار در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهروز فر نسرين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كيفيت حسابرسي و ساختار مالكيت بر محتواي اطلاعاتي سود
سجاديانفرد فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نوع اظهار نظر حسابرسي بر پايداري سود سهام تقسيمي،بازده غير عادي سهام،ساختار بدهي و جريان نقد آزاد
حامدي محدثه(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نقدينگي بر ريسك پذيري بانكها
فرجامي وحيد(تاریخ دفاع: 1397/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين تمايلات سرمايه گذار و ريسك غير سيستماتيك با قيمت گذاري نادرست سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
نيكو هانيه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نوسانات جريان نقدي ، تورم و سياست پولي بر ساختار سرمايه ، سر رسيد بدهي هاي مختلف و گرايش هاي احساسي سرمايه گذاران
نبوي الهام(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزايش حساسيت شركتها نسبت به رتبه بندي اعتباري ، كيفيت سود و قابليت مقايسه صورتهاي مالي بر نگهداشت وجه نقد
گل شكن ازگمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خصوصيات كميته حسابرسي بر قابليت مقايسه صورت هاي مالي و تاخير گزارش هاي مالي
شفيعي شكيبا(تاریخ دفاع: 1398/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پيش اعتمادي مديريت بر تامين مالي داخلي و كارايي سرمايه گذاري و مقايسه آنها در شركتهايي با مالكيت دولتي و غير دولتي
رضانيا قمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيتاثيرمسئوليتپذيرياجتماعيشركتهابرعملكردبازارمحصولواهرمماليومحدوديتمالي
اعتماد واسكسي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي و بحران مالي بر عملكرد ، ارزش و همزماني قيمت سهام
صفي طرج عظيمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر قدرت مديران اجرايي بر ريسك پذيري و ارزش شركت
خدادي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصول حسابداری 2
(2011-03-21)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
حسابداری بهایابی 1   (44 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری بخش عمومی   (79 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی   (50 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابدار ی
حسابرسی پیشرفته   (113 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
مبانی حسابداری بخش عمومی   (150 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری بهایابی 2   (157 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
حسابداری پیشرفته1   (139 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری
مباحث جاری در حسابداری   (121 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان- دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه حسابداری
jalali@semnan.ac.ir
(+98)233152578

فرم تماس